Staňte sa so mnou

Sprievodcom myslením Vašich študentov

Čo im víri hlavou ?

→ Ako ich viac zapojiť do vyučovania a vlastného rozvoja ?

→ Ako môžem vidieť, nad čím premýšľajú, čo je pre nich dôležité?

→ Ako môžem ZVIDITEĽNIŤ MYSLENIE ?

Volám sa Silvia a pozývam Vás na webináre pre učiteľov o zviditeľňovaní myslenia. Obsah webinárov a termíny nájdete nižšie.

Kto som?

  • Momentálne lektorka kurzov nemčiny a tútorka (lektorka) vzdelávacích kurzov pre učiteľov nemčiny v Goetheho Inštitúte v Bratislave. 
  • V minulosti som pôsobila v LEAF Academy, kde som okrem vyučovania nemčiny pôsobila aj na pozícii podpory nových kolegov a v rámci mentoringového programu som ich sprevádzala v ich prvých rokoch vyučovania.

Výber z absolvovaných kurzov

  • Online vzdelávanie pre učiteľov Goetheho Inštitútu zamerané na metodologickú prípravu nových kolegov na vyučovanie kurzov pre GI (2020).
  • Online kurzy zamerané na vedenie jazykových a vzdelávacích kurzov online alebo formou blended-learning (kurzy v rozsahu niekoľko hodín po 10 týždňový kurz) (2019-2020).
  • 2-dňový seminár na tému diferencované vyučovanie organizované Chapters International (Amsterdam, 2019).
  • 1-týždňové kurzy organizované GI na témy metodológia vyučovania cudzích jazykov, nemčina ako cudzí jazyk a reklama (Berlín, 2019, Mníchov, 2016).
  • 1-týždňový kurz zameraný na vyučovanie predmetu AP German (New York, 2017).

Prečo webináre pre učiteľov ?

Chcem odovzdávať ďalej, čo ma naučila moja prax a rôzne vzdelávacie aktivity, a najmä spájať rovnako naladených ľudí, ktorí sa navzájom podporujú a vymieňajú si skúsenosti.

Ponúkam Vám

4 druhy interaktívnych webinárov, každý zameraný na iný “druh” myslenia a prístupy, ktorými ho môžeme rozvíjať.

Webináre trvajú 75-90 minút, v pozícii študentov si vyskúšate viaceré aktivity, následne ich zreflektujeme, nájdeme pre ne použitie v našom každodennom učiteľskom živote a inšpirujeme sa navzájom. Všetky aktivity sú zamerané na aktívnu účasť študentov na hodine, na premýšľanie a objavovanie možností, alternatív a vymieňanie názorov, v skratke na zviditeľnenie myslenia.

Webináre na seba nenadväzujú, môžete si vybrať ktorýkoľvek alebo absolvovať všetky v ľubovoľnom poradí. Kapacita webinárov je 20 miest, termíny uvedené v prihlasovacom formulári sú voľné.

+ ukážkový webinár zdarma

 

Ukážkový webinár

Popis: Zažijeme dve aktivity – jednu zameranú na opis, predstavenie a skúmanie myšlienok, druhú zameranú na to, ako možno inak zhrnúť obsah dlhšieho textu a ako si môžeme vymieňať naše názory naň. Viacej aktivít k týmto témam predstavíme v 1. a 2. webinári.

Trvanie: 60 min

Termín: na požiadanie pre skupinu min. 4

Cena: 0 €

Pozri, na čo myslím

Popis: Ukážeme si 3 aktivity, ktoré nám pomôžu pri opise, predstavení a skúmaní myšlienok. Môžete sa tešiť na opis obrázku inak, potrápite sa s otázkami: Čo si myslíš, že vieš o …? Čo viac…? a zahráme si aj vysvetľovaciu hru.

Trvanie: 75-90 min

Termín: na požiadanie pre skupinu min. 4

Cena: 15 €

Uvedomil/a som si…

Popis: Preberieme aktivity, ktoré pomáhajú myšlienky utriediť a zhrnúť. Budeme spájať staré s novým, hľadať nové a klásť otázky. V role novinárov budeme vymýšľať výstižné titulky a následne porozmýšľame, čo sa v našom myslení a/alebo vedomostiach zmenilo.

Trvanie: 75-90 min

Termín: na požiadanie pre skupinu min. 4

Cena: 15 €

Kto si čo myslí? Prečo?

Popis: Tu zažijeme 2 aktivity, ktoré pomáhajú hlbšie skúmať myšlienky, nápady, zohľadniť rôzne uhly pohľadu. Počas prvej sa zvezieme na kolotoči rôznych hľadísk a táto jazda môže trvať trochu dlhšie. Určite však stihneme prečítať text a porozprávať sa o ňom.

Trvanie: 75-90 min

Termín: na požiadanie pre skupinu min. 4

Cena: 15 €

Čo iné sa deje? Čo ešte?

Popis: Tieto aktivity nás budú motivovať k tomu, aby sme sa do príbehov zahĺbili a všímali si viaceré príbehy v texte. Potom prejdeme k aktivite, kde si budeme všímať viaceré možné vlastnosti a činnosti  a navzájom si ich porovnávať a obohacovať našu slovnú zásobu.

Trvanie: 75-90 min

Termín: na požiadanie pre skupinu min. 4

Cena: 15 €

Všetky 4 webináre

Popis: Všetky štyri dostupné webináre pre učiteľov na zviditeľňovanie myslenia študentov s množstevnou zľavou 30%. Zažijete všetky aktivity a stanete sa skúseným sprievodcom myslenia študentov na Vašej škole.

Trvanie: 75-90 min x 4 = 300-360 min

Termín: na požiadanie pre skupinu min. 4

Cena: 60 €  zľava 30% = 42€ 

Zdroje a inšpirácie

Moje hlavné zdroje sú knihy Making Thinking Visible (Ron Ritchhart, Mark Church, Karin Morrison, Jossey Bass, 2011) a The Power of Making Thinking Visible (Ron Ritchhart, Mark Church, John Wiley & Sons, 2020).

Na http://www.pz.harvard.edu/ je možné nájsť návod k najdôležitejším aktivitám (v angličitne routines), ktoré v knihách presne popisujú.

V slovenčine je zviditeľnené myslenie a techniky na jeho rozvíjanie popísané tu: https://sites.google.com/essmt.sk/kulturamyslenia/

Okrem toho sú moje webináre poprepletané metódami, prístupmi, poznatkami, ktoré som získala počas svojej praxe v rôznych inštitúciách, v ktorých som pracovala (Goetheho Inštitút, LEAF Academy, International House), rôznymi seminármi, webinármi a kurzami, ktoré som absolvovala, knihami, ktoré som čítala a v neposlednom rade čerpám inšpiráciu od kolegov, kolegýň a účastníkov vzdelávaní, ktoré som absolvovala a ktoré som viedla.

Zážitky z webinárov

Silvi je veľmi príjemný sprievodca myslením, na workshopoch je vždy tvorivá atmosféra a každý účastník odchádza s kopou skvelých nápadov. Ďakujem a vrele odporúčam 🙂

Eva Balážiková

učiteľka biológie a anglického jazyka, Gymnázium Poštová 9, Košice

Workshopy so Silvikou otvárajú nové obzory. Príjemná atmosféra prijatia veľmi pomáha celkovému dojmu z workshopu a prispieva k mnohým AHA momentom. Vždy som si odniesla veľa praktických aktivít, ktoré som skúšala so svojimi študentmi. Silvika nás všetkých vniesla do spolutvorenia zaujímavých nápadov a zdieľania svojich vlastných skúseností, čo sa mi veľmi páčilo.

Andrea

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Vo svojom živote mám 2 ženy, ktoré ovplyvnili moju prácu. Pani učiteľku v 3. ročníku na ZŠ, vďaka ktorej som sa sama stala pani učiteľkou, a Silviu. Silvi ma štýlom svojej práce, svojím odhodlaním a nadšením robiť veci pútavo a veľmi motivujúco nasmerovala po cca 25 rokoch praxe na cestu, ktorou sa chcem uberať. Vždy mala úsmev na tvári, vždy počúvala a po každom stretnutí s ňou som ešte minimálne 24 nasledujúcich hodín mala hlavu plnú myšlienok, ktoré mi tam práve ona dostala. Vzdelávanie s ňou bolo vždy inšpirujúce a NIKDY som neodchádzala s pocitom, že to bola strata času. NIKDY, práve naopak, nestačilo a vždy sme všetci chceli viac a viac….Viac Silvie a viac Silvií.

Ľubica

Gymnázium F. V. Sasinka, Skalica

Techniky zviditeľnenia myslenia som používala pri výučbe nemčiny ako cudzieho jazyka. Študenti si sami všimli, že pri úlohách uvažujú inak ako boli zvyknutí predtým. Vďaka technikám na rôzne príležitosti – či už išlo o prehĺbenie pochopenia, sumarizáciu prebratého učiva či spätnú väzbu z hodiny – som mala možnosť naplánovať všetky časti hodiny inak ako doteraz. To, na čo študenti prišli, mi ukázalo, že to bola správna voľba, lebo ich riešenia boli často lepšie premyslené a vyargumentované a zároveň kreatívnejšie ako v skupinách, kde som techniky nepoužila. 

Tieto techniky chcem vo svojej výučbe používať naďalej, lebo som presvedčená o tom, že tým svojim študentom dávam viac ako len jazykové vedomosti. Pri týchto technikách sa naučia postupy, ako uvažovať v súvislostiach, ako klásť otázky, ako nachádzať a overiť svoje riešenia. A tieto schopnosti využijú v budúcnosti pravdepodobne aj inde, nielen v komunikácii v cudzom jazyku. 

Ivana Zolcerová

Filozofická fakulta UK, Bratislava

Silvia Hlavinková je výborná lektorka, ktorá svoje znalosti a skúsenosti  v oblasti zviditeľneného myslenia odovzdáva profesionálnym spôsobom. Jej pridanou hodnotou je osobný záujem o každého účastníka. Všetky aktivitky, ktoré nám sprostredkúva sú prudko použiteľné vo výučbe.

Najviac si vážim jej pokojný a radostný odkaz, ktorý skvele vyžaruje v online workshopoch.

Renáta Fogeltonová

odborné ekonomické predmety, právna náuka, OATA Žilina

Máte otázky?

Rada Vám odpoviem:

silvia.hlavinkova{zavináč}neowis.sk

+421 915 750 807

Zapíšte sa do môjho zoznamu

Zapíšte sa do môjho zoznamu

Zapíšte sa do mailing listu Sprievodca myslením, a budem Vás informovať o novinkách v mojej ponuke (čo nebude často).

Úspešne ste sa zapísali.