Silvia Hlavinková

Webináre v oblasti vzdelávania

a jazykové služby

Dalibor Hlavinka

Konzultačné služby

v technickej oblasti SAP